اصلاح قیمتی بازار خودانتظام بوده  است / حرکت بازار با شیب ملایم

https://www.sena.ir/news/68259/اصلاح-قیمتی-بازار-خودانتظام-بوده-است-حرکت-بازار-با-شیب-ملایم

یک کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه این بازار به صورت خودانتظام اصلاح قیمتی داشته است، اظهار کرد: روند صعودی بازار سرمایه ادامه دارد اما این صعود نسبت به چهار ماه نخست سال جاری منطقی تر خواهد بود.