دلایل رشد بازار در روزهای پیش رو/ چشم انداز صنایع بورسی در نیمه دوم سال

https://www.sena.ir/news/68441/دلایل-رشد-بازار-در-روزهای-پیش-رو-چشم-انداز-صنایع-بورسی-در-نیمه

محمد غفارپور، کارشناس بازار سرمایه، در بورس تاک از ریسک های پیش روی بازار سرمایه، دلایل رشد بازار سهام و چشم انداز صنایع بورسی گفت.