بازار سرمایه؛ ارزنده تر از دیگر بازارها

https://www.sena.ir/news/68242/بازار-سرمایه-ارزنده-تر-از-دیگر-بازارها

پویان دارابی بیان کرد: بسیاری از سهم‌ها هنوز تاثیر رشد نرخ ارز را به خود ندیدند و جای صعود دارند، بنابراین بازارسرمایه کماکان بازار جذابی برای سرمایه گذاری است.