معمای گوشِ بریده «ون‌گوگ» حل شد

https://tabnakbato.ir/fa/news/195309/معمای-گوشِ-بریده-ون‌گوگ-حل-شد

محققان دانشگاه گرونینگن هلند بتازگی درباره بریده شدن گوش چپ ونسان ونگوگ دریافتند وی بر اثر اختلال روانی که به دلیل ترک الکل داشته است به خود آسیب زده و گوش خود را بریده است.