پشتیبانی رسمی کتابخانه گرافیکی Vulkan از رهگیری پرتو آغاز شد

https://www.zoomit.ir/graphic/365285-khronos-group-releases-official-vulkan-ray-tracing-extensions/

پشتیبانی رسمی کتابخانه گرافیکی Vulkan از رهگیری پرتو آغاز شد

با پشتیبانی کتابخانه گرافیکی ولکان از تکنیک رهگیری پرتو، اکنون توسعه‌دهندگان جایگزینی برای دایرکت ایکس نسخه ۱۲ دارند.