امتحانات مدارس حضوری می‌شود؟

https://tabnakbato.ir/fa/news/197147/امتحانات-مدارس-حضوری-می‌شود

وزیر آموزش و پرورش گفت: امتحانات حضوری برگزار خواهد شد چون باید میزان فراگیری دانش‌آموزان برای ما مشخص شود.