دیده شدن گوزن سرخ در ارتفاعات کیاسر + عکس

https://tabnakbato.ir/fa/news/197292/دیده-شدن-گوزن-قرمز-در-ارتفاعات-کیاسر-عکس