کرونای اکوادوری هم از راه رسید

https://tabnakbato.ir/fa/news/199356/کرونای-اکوادوری-هم-از-راه-رسید

دانشگاه «اسپرتو سانتو» در اکوادور از شناسایی نو‌ع جدیدی از ویروس کرونا خبر داد که ارتباطی با مدل جهش‌یافته در بریتانیا ندارد.