به این دلایل زیاد چای ننوشید

https://tabnakbato.ir/fa/news/203000/به-این-دلایل-زیاد-چای-ننوشید

برگ‌های چای به طور طبیعی حاوی کافئین هستند. مصرف بیش از حد کافئین که از چای و منابع دیگر سرچشمه می گیرد، ممکن است به احساس اضطراب، استرس و بی‌قراری منجر شود.