معرفی رنگ سال پنتون برای سال ۲۰۲۱/ ۱۴۰۰

http://lifemag.ir/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%b1%d9%86%da%af-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d9%be%d9%86%d8%aa%d9%88%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%db%b2%db%b0%db%b2%db%b1-%db%b1%db%b4%db%b0%db%b0/

هر ساله کمپانی بزرگ پانتون یا پنتون رنگ سال را با در نظر گرفتن وقایع و شرایط زندگی مردم و حس و حال حکم‌فرما در دنیا انتخاب می‌کند. این شرکت به تازگی ۲ رنگ را به عنوان رنگ مد سال ۲۰۲۱ اعلام کرده است. ترکیبی از رنگ زرد روشن لیمویی در کنار رنگ خاکستری روشن …

The post معرفی رنگ سال پنتون برای سال ۲۰۲۱/ ۱۴۰۰ appeared first on مجله اینترنتی زندگی .