سرمربی جدید برای حریف آسیایی تراکتور 

http://www.varzesh3.com/news/1745227/سرمربی-جدید-برای-حریف-آسیایی-تراکتور

جورجس دنیس سرمربی ۵۱ ساله یونانی هدایت الوحده عربستان را برعهده گرفت.