Microsoft Visual C++ 2015-2019 14.29.30030.0 / 2013 / 2012 / 2010 / 2008 / 2005 / AIO 17.02.2021

http://www.softgozar.com/visual-c_/کامپوننت لازم برای اجرای بعضی نرم افزارها و بازی ها در ویندوز Visual Cتاریخ بروز رسانی: 1400/01/13 22:09 , تعداد مشاهده: 88922