تصاویری خاص از جنگل و دریاچه ارواح

https://tabnakbato.ir/fa/news/209460/تصاویری-خاص-از-جنگل-و-دریاچه-ارواح

جنگل و تالابی در روستای ملا کلا حد فاصل شهرهای نور و نوشهر در استان مازندران وجود دارد که در اکثر مواقع بخاطر مه گرفتی شدید به جنگل و تالاب ارواح شهرت یافته است. صدای حیوانات و پرواز پرندگان نیز بر ترسناک بودن این منطقه افزوده است.