کشف شواهد از عبور پروانه‌ها از اقیانوس اطلس، دانشمندان را شگفت‌زده کرد

https://www.zoomit.ir/energy-environment/423124-first-evidence-butterflies-crossed-ocean/


پژوهشگران پروانه‌هایی را در سواحل آمریکای جنوبی کشف کردند و نشان دادند آن‌ها سفر خود را از اروپا یا آفریقا آغاز کرده بودند.