گوگل یکی دیگر از اپلیکیشن‌هایش را تعطیل می‌کند؛ این بار نوبت Stack است

https://www.zoomit.ir/software-application/423126-google-kills-stack-pdf-scanner-app/


گوگل اپلیکیشن مدیریت اسناد Stack را به‌زودی برای همیشه تعطیل می‌کند.