دیوان عالی آمریکا به دولت اجازه داد تا در صورت لزوم با شبکه‌های اجتماعی مکاتبه کنند

https://www.zoomit.ir/social-network/423125-supreme-court-white-house-talking-social-media-platforms/


به‌لطف حکم دیوان عالی ایالات متحده، دولت این کشور می‌تواند همچنان با شبکه‌های اجتماعی مکاتبه کند.