مرد آمریکایی بدون بیهوشی تحت عمل پیوند کلیه قرار گرفت

https://www.zoomit.ir/health-medical/423089-us-man-kidney-transplant-awake/


پیوند کلیه با استفاده از بی‌حس‌کننده موضعی، مدت زمان بستری‌شدن بیماران در بیمارستان را کوتاه‌تر و عمل جراحی را برای بیشتر افراد دسترس‌پذیرتر می‌کند.