لحظه وحشتناک حمله پلنگ به مامور جنگلبانی +عکس

http://tabnakbato.ir/fa/news/181039/لحظه-وحشتناک-حمله-پلنگ-به-مامور-جنگلبانی-عکس

یک مامور جنگلبانی هند که مورد حمله پلنگ قرار گرفته بود دچار جراحت شدید شد.