هزینه اجزای پروتکل ها بالا است/ مرفاوی: اعتراض نساجی یک تصمیم مدیریتی است

http://www.varzesh3.com/news/1687317/مرفاوی-اعتراض-نساجی-یک-تصمیم-مدیریتی-است

مدیرفنی نساجی می گوید اعتراض این باشگاه به شروع لیگ یک تصمیم مدیریتی است.