این نور در شب، باعث افسردگی می شود

http://tabnakbato.ir/fa/news/181214/این-نور-در-شب-باعث-افسردگی-می-شود

گروهی از محققان چینی با آزمایش روی موش‌ها دریافتند قرار گرفتن مستمر در معرض تابش نور آبی در طول شب می‌تواند منجر به بروز عوارض افسردگی شود.