پس از پرتاب کرو دراگون اسپیس ایکس، فضاپیماهای آمریکایی بیشتری در راه هستند

https://www.zoomit.ir/2020/6/5/359267/america-more-new-spaceships-on-way/

پس از پرتاب کرو دراگون اسپیس ایکس، فضاپیماهای آمریکایی بیشتری در راه هستند

پس از پرتاب تاریخی کپسول کرو دراگون اسپیس‌ایکس، هردو بخش خصوصی و دولتی در آمریکا فضاپیماهای بیشتری را در سال‌های پیش‌رو به پرواز درخواهند آورد.