فیسبوک امکان انتقال محتوای رسانه‌ای به گوگل فوتوز را برای همه کاربران ارائه کرد

https://www.zoomit.ir/2020/6/6/359316/all-facebook-users-access-tool-to-port-data-google-photos/

فیسبوک امکان انتقال محتوای رسانه‌ای به گوگل فوتوز را برای همه کاربران ارائه کرد

فیسبوک امکانی برای کاربرانش فراهم کرده است تا محتوای رسانه‌ای مدنظرشان را از شبکه‌ی اجتماعی به سرویس‌های گوگل منتقل کنند.