مرثیه یار خوب

http://shereno.com/file.php?id=565286

ای وای من ای وای من
رفت از برم دلدار من
او انکه بود همراز من او انکه همراه من
رفت از برم رفت از برم
از سوز تنهایی او
مویه کشم بر سینه ام
ای وای من ای وای من
رفت از برم دلدار من
شبهای یلدایی من

شاعر:شکوفه ندیمی دانش