ساخت دستگاهی که با استفاده از سایه برق تولید می‌کند

https://www.zoomit.ir/2020/6/8/359366/device-produce-electricity-using-shadows/

ساخت دستگاهی که با استفاده از سایه برق تولید می‌کند

یکی از دانشمندان حوزه‌ی علم مواد به‌تازگی به‌همراه چند تن از اعضای تیمش موفق‌به ساخت دستگاهی شده است که با بهره‌گیری از سایه، انرژی الکتریکی تولید می‌کند.