ویلای شبنم نعمت‌زاده در لواسان تخریب شد

http://tabnakbato.ir/fa/news/181621/ویلای-شبنم-نعمت‌زاده-در-لواسان-تخریب-شد

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در خصوص رأی قطعی صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری برای تخریب سازه‎های غیر مجاز در منطقه لواسانات، گفت: رأی مربوط به پرونده شبنم نعمت زاده اجرا شد.