ساخت ماسک‌های صورت شفاف با قابلیت تنفس

https://www.zoomit.ir/2020/6/11/359485/transparent-breathable-face-masks/

ساخت ماسک‌های صورت شفاف با قابلیت تنفس

پژوهشگران سوئیسی ماسک‌های شفاف زیست‌تجزیه‌پذیری ساخته‌اند که تنفس را دشوار نمی‌سازد و حالت چهره‌ی فرد را نیز پنهان نمی‌کند.