گربه این خانم نویسنده را در این عکس پیدا کنید!

http://tabnakbato.ir/fa/news/181872/گربه-این-خانم-نویسنده-را-در-این-عکس-پیدا-کنید

برای یک نویسنده باتجربه پیشبینی اینکه چه نوشته‌ای در چه شرایطی و با چه لحن و پوسته‌ای می‌تواند در سایت‌ها محبوب شود، کار دشواری نیست. با ضریب خطایی اندک، می‌توان این مطلب را پیشبینی کرد. این پیشبینی دانش و تجربه و مخاطب‌شناسی را طلب می‌کند. برخلاف تصور خیلی از ایرانی‌ها، کار در شبکه‌های اجتماعی هم یک دانش است...