سرنوشت جدید مجسمه تاجر برده در انگلستان

http://tabnakbato.ir/fa/news/182002/سرنوشت-جدید-مجسمه-تاجر-برده-در-انگلستان

انجمن شهر بریستول روز پنجشنبه گفت: صبح امروز، مجسمه کالستون را از بندر بریستول بازیابی کردیم و آن را به یک مکان امن منتقل کردیم و بعداً بخشی از مجموعه‌ی ما در موزه های ما خواهد بود. به گزارش آژانس فرانس پرس، این مجسمه در نزدیکی پرچم های جنبش Black Lives Matter که در طی تظاهرات های اخیر جمع شده اند، نمایش داده می‌شود تا رابطه تاریخ برده‌داری را به نبردهای فعلی علیه نژادپرستی نشان بدهد.