گزارش اطلاعات داخلی از فعالیت وعاظ در شب‌های قدر در سال 1342

http://irdc.ir/fa/news/5805/گزارش-اطلاعات-داخلی-از-فعالیت-وعاظ-در-شب‌های-قدر-در-سال-1342

«گزارش اطلاعات داخلی» به تاریخ 12 بهمن 1342، وعاظ و روحانیون قصد داشتند با استفاده از فرصت مراسم شب‌های قدر، مبارزه را پی بگیرند. در این گزارش آمده است: «بطوریکه شنیده شده است بعضی از وعاظ مخالف دولت در نظر دارند در روزهای احیاء ماه مبارک رمضان که مساجد بیشتر مورد توجه مردم قرار می‌گیرد حملاتی به دولت بنمایند...»