زنی که سربازان عراقی را اسیر کرد، اسیر کرونا شد

https://tabnakbato.ir/fa/news/182393/زنی-که-سربازان-عراقی-را-اسیر-کرد-اسیر-کرونا-شد

مجیده نگراوی در روزهای آغازین جنگ عراق علیه ایران توانست 4 سرباز عراقی را در خانه خود اسیر کند. او بارها به دلیل این اقدام شجاعانه‌اش مورد تقدیر قرار گرفت.