آئودی مرکز تحقیق و توسعه فناوری خودران در سیلیکون ولی راه‌اندازی می‌کند

https://www.zoomit.ir/2020/6/18/359679/audi-automated-driving-rd-center-silicon-valley/

آئودی مرکز تحقیق و توسعه فناوری خودران در سیلیکون ولی راه‌اندازی می‌کند

آئودی مرکز تحقیق و توسعه رانندگی خودکار جدیدی را در سیلیکون‌ولی راه‌اندازی خواهد کرد که به‌دنبال تولید سیستم‌های پیشرفته خودران مبتنی بر هوش مصنوعی برای خودروهای آینده است.