جلاد

http://shereno.com/file.php?id=566780

نمایش مشخصات احمدعلی ترنجی

ایستاده با خشم
با گرزی بالای سر
می کوبد بر پیکره تنها و شاید بی کس
فریاد زنان و دشنام گویان
این لذت است یا

شاعر:احمدعلی ترنجی