سرفه کرونایی این نشانه‌ها را دارد

https://tabnakbato.ir/fa/news/184027/سرفه-کرونایی-این-نشانه‌ها-را-دارد

سرفه ناشی از بیماری کووید-۱۹ خشک و مداوم است و فرد را دچار تنگی نفس می‌کند.