ریزش یک‌میلیونی مشتریان اینترنت ثابت ایران در سال ۱۳۹۸؛ دلایل و مشکلات

https://www.zoomit.ir/2020/7/5/359684/fixed-broadband-users-decreased-why/

ریزش یک‌میلیونی مشتریان اینترنت ثابت ایران در سال ۱۳۹۸؛ دلایل و مشکلات

درحالی‌که استفاده از اینترنت ثابت در دنیا سهم بسیار بیشتری از اینترنت موبایل دارد، آمارهای مربوط به یک سال اخیر در ایران، از کاهش استفاده‌ی مردم از اینترنت ثابت پهن‌باند و گرایش به استفاده از اینترنت موبایل خبر می‌دهند.