دسته گل

http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=154381

در کتاب الروصه آمده است : مالک جهنی گوید: خدمت مولایم امام صادق علیه السلام دسته گلی بردم، حضرتش گرفت، بویید و بردیدگانش نهاد، آنگاه فرمود:


]]>