کرونا همه فصول را دوست دارد

https://tabnakbato.ir/fa/news/186223/کرونا-همه-فصول-را-دوست-دارد

مقام سازمان جهانی بهداشت روز سه‌شنبه بار دیگر تأکید کرد ویروس کرونا رفتار فصلی ندارد.