حواشی تصویریِ کرونا؛ برگزاری آزمون دکترا

https://tabnakbato.ir/fa/news/186396/حواشی-تصویریِ-کرونا-برگزاری-آزمون-دکترا

آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه‌متمرکز) سال ۱۳۹۹ دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور پس از چندین بار تعویق، صبح پنجشنبه ۹ مردادماه ۹۹ با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار شد.