تست کرونای ۲۵دقیقه‌ای به ایران می‌آید

https://tabnakbato.ir/fa/news/192916/تست-کرونای-۲۵دقیقه‌ای-به-ایران-می‌آید

رییسی گفت: قرار است تا رپید تست‌های کرونا را که جواب آن‌ها ۲۵ دقیقه‌ای آماده می‌شود، از خارج کشور خریداری کنیم.