باید و نباید‌های استفاده از قرص اورژانسی ضدبارداری

https://tabnakbato.ir/fa/news/192895/باید-و-نباید‌های-استفاده-از-قرص-اورژانسی-ضدبارداری

بسیاری از افراد که رابطه جنسی محافظت نشده دارند برای جلوگیری از بارداری از روش‌های متفاوتی استفاده می‌کنند. یکی از این روش‌ها استفاده از قرص اورژانسی است که احتمال بارداری را به حداقل می‌رساند. اما متاسفانه افراد زیادی هستند که اطلاعات کافی در مورد استفاده از این قرص را ندارند و همین امر سبب می‌شود در مصرف این قرص زیاده‌روی کنند...