اپل برنامه توسعه دهنده خود را پیش از WWDC به روز رسانی کرده است

https://www.c-sharpcorner.com/news/apple-updates-its-developer-app-ahead-of-wwdc

Apple Developer App Comes To Mac. The browse tab and the WWDC tab have been redesigned in preparation for the live event that starts on Monday, June 22.